Данъчно право

Консултации, оказване на правна помощ при данъчни процедури;

Представителство пред данъчните органи във връзка с данъчни процедури;

Обжалване на данъчни-ревизионни актове и процесуално представителство при обжалване на актове на данъчни органи по съдебен ред.