Екип

Екипът на адвокатско дружество „Бакалов и партньори“ е изграден от адвокати с дългогодишен професионален опит. Дружеството е основано от един от неговите управляващи старши партньори – адв. Георги Бакалов, чието търговско дружество „Баристерс Груп“ ЕООД е в основата на адвокатското дружество. Всеки от членовете на двата субекта е високо квалифициран в различни клонове на правото. Връзките между двете структури, подкрепени от екипния стил на работа, представляват солидна основа за стратегическо развитие и дават възможност и гаранция за трайно положително решаване на сложни правни и житейски казуси, предмет на професионалните дейности на двете дружества.

Адвокат Георги Бакалов
Старши управляващ съдружниuк
Професионалист в областта на Гражданско, Търговско, Фирмено, Административно, Вещно право, Принудително изпълнение, Право на индустриалната собственост.
Адвокат Полина Бакалова
Старши управляващ съдружник
Професионалист в областта на Интелектуалната собственост, Защитата на лични данни, Административно, Трудово, Гражданско, Търговско,Фирмено право
Адвокат Юлия Арбекова
Асоцииран партньор
Професионалист в областта на Гражданско, Търговско, Фирмено, Административно, Вещно право, Принудително изпълнение, Право на индустриалната собственост
Адвокат Радислава Косева
Асоцииран партньор
Член на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост АIPPI Член на Съвета на Института на европейските патентни представители EPI...