Защита на личните данни

Консултации по изискванията на Регламента на ЕС за защита на данните 2016/679 – GDPR.

Привеждане на дейността на юридически лица в съответствие с изискванията на Общия Регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни.