За нас

Адвокатско дружество

БАКАЛОВ И ПАРТНЬОРИ

Една модерна правна кантора

„Бакалов и партньори“ е адвокатско дружество, предоставящо на своите клиенти правно обслужване и професионално представителство с високо качество и прецизност. Резултатите, постигнати от основаването на дружеството през 2007 г. досега, са ни утвърдили като стабилен и бързоразвиващ се правен офис, притежаващ амбицията да отговаря на нуждите на клиентите си по най-ефективния възможен начин.

Практиката на Адвокатско дружество „Бакалов и партньори“ се разпростира в различни области на гражданското право, като например търговско и корпоративно право, облигационно право, вещно право, право на индустриалната и интелектуалната собственост, данъчно право, семейно и наследствено право, трудово право и др.

Адвокатско дружество „Бакалов и партньори“ е учредено като малко дружество през 2007 г. Сега то е подкрепено от екип от експерти в различни области на националното законодателство и правоприлагане.

Високо качество и прецизност

Списъкът от клиентите на дружеството съдържа български и чуждестранни юридически и физически лица. Широкият спектър от нашите клиенти рефлектира върху способността ни да адаптираме качеството на правната ни дейност към специфичните нужди на клиентите. Безкомпромисното ни посвещаване на качеството и прецизността в работата ясно се потвърждава от факта, че по-голяма част от казусите, с които работим, са с успешен финал, напълно удовлетворяващ очакванията на клиентите ни.

В стремежа си да стоим близо до потребностите на нашите клиенти, ние създадохме една наистина модерна правна фирма.

Успехите ни са резултат от професионализма на нашите адвокати, екипната работа на членовете на Адвокатско дружество „Бакалов и партньори“, както и на персоналното отношение и безкомпромисното отдаване на проблемите на клиентите.

Аристотел

„Умът е не само в знанието, но и в умението то да се прилага“