Публикации

октомври 10, 2017

КЗК санкционира дружество за имитация на здравен портал

Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД трябва да заплати на „Уеб Сълюшън“ ЕООД 2 450 лева (5% от размера на нетните си приходи от продажби за 2016 г.) заради имитация на сайта Здравен портал – www.zdravenportal.com.

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение при използването на домейн и външен вид на интернет страница, идентичен с този на конкурента, съобщи на сайта си контролният орган.

Експертите на КЗК преценяват, че „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД чрез сайта си www.zdravenportal.eu по недобросъвестен начин привлича клиенти, като ги въвеждат в заблуждение при предоставяне на услугите по интернет реклама на здравния си портал.

Комисията постановява „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД незабавно да преустанови дейността си, с които нарушава Закона за защита на конкуренцията и уврежда доброто име на конкурента във връзка с публикуван на сайта на дружеството www.zdravenportal.com надпис.

В „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД не са съгласни с обвиненията с аргумента, че логото, визията и структурата на сайта са копирани и визуално се припокриват, защото са изградени на принципа „здравен портал” и са идентични поради спецификата на предлаганите услуги.

Азбучното изброяване на отделните категории лекари, според дружеството, е необходимо за по-лесното ориентиране на потребителя. Синият цвят, използван в сайта „zdravenportal.eu”, се среща и в много други сайтове
(“www.doc.bg”; „www.credoweb.bg” и други).

По отношение на графичните лога в сайтовете се твърди, че нямат нищо общо между тях. Името на портала и логото на сайта „zdravenportal.eu” са изписани с много едър шрифт, който ясно разграничава двата конкурентни портала.

Думите, използвани в наименованията „здравен” и „портал”, не се различават с някаква уникалност и различност и не може да се претендира за имитация. По отношение на понятията „здравен” и „портал”  – тези думи не са индивидуализиращи търговеца или извършваната от него дейност, а се отнасят до еднакви по вид услуги.

Според юристите на КЗК и ВАС разширенията към домейни – в настоящия случай – „.com” и „.eu” не оказват влияние по отношение констатиране на наличие на сходство или идентичност на домейните и няма опасност за въвеждане в заблуждение на потребителите.

От Комисията обясняват, че в повечето случаи информацията за принадлежност на домейна и дружеството, което извършва регистрирацията му, е без значение за потребителя.

„При заявка за търсене потребителят обикновено използва конкретно наименование на сайт, фирмено наименование или марка на дружество, наложили се на пазара, и асоциирани с предлагането на определени продукти и услуги. Следователно сходство/идентичност, респективно различие между домейните, следва да се търси в словните части от имената им. В настоящия случай словната част на домейна „zdravenportal.com” – „zdravenportal” съвпада със словната част в името на домейна „zdravenportal.eu”, което налага извод за наличие на сходство с домейна между домейните на страните по преписката“, посочват от КЗК.

Специалистите на Комисията са категорични, че според събраните доказателства е налице имитация на външния вид на интернет страницата на „Уеб Сълюшън“ ЕООД посредством интернет страницата на „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД www.zdravenportal.еu.

Те установяват, че чрез използване на имитиращия домейн се осигурява достъп на потребителите до имитиращия сайт.

Началните страници на сайта Здравен портал с интернет адрес www.zdravenportal.eu на „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД и на Здравен портал с адрес www.zdravenportal.com на „Уеб Сълюшън“ ЕООД в началото на производството (август 2016 г.)

Външният вид на горната част на началните страница на сайтовете – Здравен портал с интернет адрес www.zdravenportal.eu на  „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД  и на Здравен портал с адрес www.zdravenportal.com на „Уеб Сълюшън“ ЕООД след март 2017 г. и към настоящия момент

Обвиненията към „Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД са свързани с недобросъвестната търговска практика, при която се привличат клиенти на „Уеб Сълюшън“ ЕООД, въвеждайки ги в заблуждение, че кореспондират с досегашния си контрагент.

На клиентите се предлага аналогична услуга – създаване на клиентска страница в сайта www.zdravenportal.eu, който е еднакъв с този на „Уеб Сълюшън“ ЕООД. Те разбират, че доставчикът на услугата е различен едва когато им се предложи договор с идентично съдържание, показва правният анализ на КЗК.

По статията работи: Петя Стоянова
Източник: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-sankcionira-drujestvo-za-imitaciia-na-zdraven-portal-248183/
Новини, Публикации