Публикации

октомври 11, 2019

МУЗИКАУТОР СКЛЮЧИ БРАНШОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

С промяна в Закона за авторското право и сродните му права, влязла в сила от началото на годината, бяха делегирани контролни функции на общините за спазване на ЗАПСП от страна на търговските и туристически обекти. Механизмът беше приет след активната позиция от страна на МУЗИКАУТОР за транспониране на европейското право в сектора. За да бъде постигната максимална ефективност при прилагането на новите разпоредби, сдружението предприе серия от действия, като проведе обучения на общините и на местния бизнес, подготви и разпространи информационни материали за промените. Беше създадена и онлайн платформата за закупуване на музикален лиценз MusicPro съвместно с Профон.

В контекста на промените беше проведен диалог със сектора и на браншово ниво. Без да отстъпва от принципите, заложени в тарифата за лицензиране на търговски и туристически обекти, МУЗИКАУТОР сключи рамково браншово споразумение с Българската туристическа камара. В камарата членуват големите курортни комплекси Слънчев бряг, Слънчев ден, Пампорово, Боровец и ключови оператори в туризма като Империал Груп. Членовете на Българската туристическа камара (БТК) ще ползват 30% отстъпка от стойността на авторските възнаграждения за музиката, която звучи в техните обекти. Отстъпката е в приложение на тарифата и при доказан обем от страна на членовете на БТК тя ще нарастне на 50%.

Чрез комплексни и последователни действия МУЗИКАУТОР гарантира прилагането на закона и осигурява все по-висока събираемост на възнаграждения за авторите.

 

Източник: https://www.musicautor.org/bg/article/BTK

Uncategorized