Облигационно право

Правни консултации, анализ и изготвяне на договори, участие в преговори;

Процесуално представителство за разрешаване на спорове във връзка с облигационни правоотношения по съдебен ред;

Медиация – съдействие за решаване на спорове по извънсъдебен ред.