Трудово право

Правни консултации, анализ и изготвяне на договори;

Процесуално представителство във връзка с разрешаване на трудово-правни спорове по съдебен ред.