Юридически лица с нестопанска цел

Консултации, изготвяне на документи и извършване на вписвания в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието и регистър Булстат към Агенцията по вписванията за учредяване, извършване на промени и прекратяване на юридически лица с нестопанска цел.