Публикации

ноември 16, 2015

ЧСИ искат да бъдат въведени електронни търгове и изпълнение върху марки

ЧСИ искат да бъдат въведени електронни търгове и изпълнение върху марки За 10 години частните изпълнители са събрали над 6 млрд. лв. в полза на гражданите и бизнеса 07 ноември 2015, 14:34 | Правен свят Предложенията на камарата за изменения в ГПК и ДОПК бяха представени от председателя ѝ Георги Дичев. Въвеждане на електронни търгове при публичните […]

Публикации
ноември 9, 2015

Способи за защита на права върху регистрирани марки

Административно-наказателна процедура през Патентното ведомство на Република България Чл. 81 на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) предвижда процедура за налагане на санкции за нарушения на права върху ИС, която се инициира с подаването на молба в Патентното ведомство (ПВ) – единствения оторизиран държавен орган за защита на правата върху индустриална собственост в Република […]

Публикации
ноември 1, 2015

Защита срещу незаконното уволнение

Защитата срещу незаконно уволнение е последваща. Трудовото правоотношение е прекратено, а чрез осигурената от закона защита на работника или служителя се цели да се върне правоотношението в състоянието, в което се е намирало преди незаконното уволнение. Незаконността на уволнението се изразява в следното: нарушаване на установена в закона забрана за уволнение; прекратяване на трудовия договор […]

Публикации
октомври 30, 2015

Google и BTV са отново най-силните марки в България

Световната интернет търсачка Google е отново най-силната марка в България, а националната телевизия bTV продължава да бъде лидер сред българските брандове. Това показа резултатът от независимото проучване на потребителския сегмент на българския пазар по инициатива на глобалната организация Superbrands, което се провежда за четвърти пореден път у нас. За първи път в историята на класацията […]

Публикации