Административное право и процесс

Консултации, изготвяне на документи и представителство пред различни административни органи във връзка с иницииране и извършване на административни процедури;

Обжалване на индивидуални административни актове по административен ред;

Обжалване на индивидуални административни актове по съдебен ред пред административните съдилища и Върховен административен съд.