Право промышленной собственности

Предварителни проучвания за марки и промишлени дизайни и изготвяне на анализи и становища по резултатите от тези проучвания с цел подпомагане на клиентите в изграждането на правилна стратегия при избора на средства за създаване на имидж на фирмата и защитата на правата върху обектите на индустриална собственост, които са част от тези средства;

Представителство пред Патентното ведомство на Република България във връзка с национална регистрация на марки, промишлени дизайни и географски означения;

Консултации и подготовка на документи по международна регистрация на марки и на търговски марки на Общността;

Наблюдение на национални и международни заявки за регистрации на марки и регистрирани национални и международни марки на конкурентите, с цел защита на правата на клиентите на дружеството и недопускане на сходни и идентични регистрации. Изготвяне, подаване и последващи действия по процедурата за възражения срещу регистрации на национални и международни марки;

Подготовка на документи, заявяване и получаване на национална защита за изобретения, полезни модели и промишлени дизайни;

Подготовка на документи, заявяване и получаване на международна защита на изобретения;

Поддържане на национална регистрация на обекти на индустриалната собственост;

Изготвяне на становища по нарушени права върху обекти на индустриалната собственост и правни действия за тяхната защита;

Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията и компетентния съд във връзка със защита на нарушени права върху марки и промишлени дизайни;

Представителство във връзка с регистрация, защита или оспорване на имена на домейни в областите com. eu. и bg;

Консултации и изготвяне на лицензионни договори и договори за отстъпване и прехвърляне на права върху обекти на индустриалната собственост.