Адвокат Полина Бакалова

Юрист, Адвокат – Софийска адвокатска колегия

Професионалист в областта на Интелектуалната собственост, Защитата на лични данни, Административно, Трудово, Гражданско, Търговско,Фирмено, Облигационно, Семейно право

Образование:

Магистърска степен по „Право” в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград

Диплом от Институт за следдипломно обучение по закрила на индустриалната собственост към Университета за национално и световно стопанство – София

Магистърска степен по „Счетоводство и контрол” във ВИИ „Карл Маркс” – София

Допълнителни специализации:

 • Сертификат за завършен курс за дистанционно обучение към Световната академия на СОИС.
 • Сертификати за завършени курсове в областта на патентната информация и документация към Европейското патентно ведомство;
 • Сертификати за завършени курсове по патентни проучвания към комерсиални доставчици на информация за индустриалната собственост;

Професионална кариера:

Старши съдружник в Адвокатско дружество „Бакалов и партньори”

2013 – и понастоящем:

 • Адвокат, САК
 • Председател на Асоциация за развитие на интелектуалната собственост – (АРИС – България)
 • Член на Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост – AIPPI
 • Член на Контролния съвет на Асоциация за закрила на децата
 • Член на Съвета на попечителите на Фондация „Самостоятелни млади хора“
 • Длъжностно лице по защита на личните данни

2008 – 2013:

 • Юрисконсулт, „Баристерс Груп” ЕООД, правен консултант в областта на индустриалната собственост

1985 – 2008

 • Патентното ведомство на Република България, отдел „Международно сътрудничество”
 • Патентното ведомство на Република България, отдел „Секретариат и протокол”
 • Патентното ведомство на Република България , отдел „Патентна информация и документация”
 • Патентното ведомство на Република България, отдели „Патентоване в чужбина”

1979 – 1983

 • Лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Професионален опит:

 • Проекти в рамките на програмата PHARE – RIPP (Regional Industrial Property Programm), Европейско патентно ведомство
 • Проекти по линия на европейски и международни структури в областта на интелектуалната собственост и двустранни програми за сътрудничество
 • Проект за Национална мрежа за информация за защитени права върху индустриална и интелектуална собственост (NIPIES)
 • Проект EPTOS на Европейското патентно ведомство за комплексно електронно администриране и услуги на Патентното ведомство на Република България
 • Ръководни и работни органи на Световната организация за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство

Владее английски и руски език.
Омъжена, с две деца.