Адвокат Радислава Косева

Адвокат – Софийска адвокатска колегия

Член на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост АIPPI
Член на Съвета на Института на европейските патентни представители EPI
Член на УС на Асоциация за закрила на интелектуалната собственост – България
Председател на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – България“

Образование:

 • Експерт в областта на закрилата на индустриалната собственост с повече от 20- годишен опит.
 • Магистър – инженер-химик – Химико-технологичен и металургичен университет – София.
 • Магистър по право.
 • Следдипломна квалификация по „Изобретателство, патентоване и лицензионна дейност“ в Технически университет – София.
 • Докторска дисертация „Изследване и усъвършенстване на критериите за качествена оценка на изобретенията“.

Професионална кариера:

1987 – 1990 Хонорован асистент по „Експертиза на изобретенията“ в Школа за следдипломна квалификация по патентно право към Техническия университет – София

1995 – 1999 Експерт в отдел „Химия и биотехнологии“ на дирекция „Материална експертиза на изобретенията“ – Патентно ведомство на Република България

2000 – 2003 Юрисконсулт – „Правен отдел“, Патентно ведомство на Република България

2003 – и понастоящем:

 • Представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България
 • Представител по индустриална собственост пред Европейското патентно ведомство
 • Представител по индустриална собственост пред Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и промишлени дизайни)
 • Адвокат – Софийска адвокатска колегия
 • Хонорован асистент по индустриална собственост в Технически университет – София
 • Главен асистент в Химико-технологичен и металургичен университет – София