Адвокат Юлия Арбекова

Юрист, адвокат – Софийска адвокатска колегия

Професионалист в областта на Гражданско, Търговско, Фирмено, Административно, Вещно право, Принудително изпълнение

Образование:

Магистърска степен по „Право” в ИвГУ – Руска Федерация
Магистърска степен по „Право” в СУ „Климент Охридски” – София, България
Средно училище към Посолството на РФ в РБ, София,България

Допълнителни специализации:

Международно право и международни отношения, международно частно право, гражданско-правни науки РФ.

Професионална кариера:

От 2015 г. и понастоящем – адвокат, Софийска адвокатска колегия

От 2007 до 2015 г. – юрисконсулт, „Баристерс Груп” ЕООД, консултант, Адвокатско дружество „Бакалов, Радев и партньори”

От 2002 до 2007 г. – консултант в Адвокатска кантора „Бакалов и партньори”

От 2000 до 2001 г. – стаж по специалността към Софийски Градски Съд

Професионален опит:

Търговско и гражданско право, международно частно право.

Владее английски и руски език.
Омъжена.