Дж. Адисън

Знанието е това, което по най-съществен начин издига един човек над другите.