Сфери на дейност

Ако имате въпроси, проблеми или нужда от помощ, ние ще Ви предложим компетентен съвет, съдействие и защита в следните области:

Защита на личните данни

Консултации по изискванията на Регламента на ЕС за защита на данните 2016/679 – GDPR. Привеждане на дейността на юридически лица в съответствие с изискванията на Регламента за защита на данните и Закона за защита на личните данни.

Данъчно право

Представителство пред данъчните органи във връзка с данъчни процедури…

Вещно право

Консултации и изготвяне на документи, свързани с вещни права върху недвижими имоти – продажби, спорове за…

Трудово право

Процесуално представителство във връзка с разрешаване на трудово-правни спорове по съдебен ред…

Услуги в Швейцария

Трудно е да се намерят по-завладяващи пейзажи и по-очарователни кътчета и селца от тези в Швейцария.