Клиенти

Промишлени и търговски предприятия

 • Хранително-вкусовата и текстилната индустрия;
 • Производството на пластмасови изделия;
 • Производството и продажбата на електронно оборудване;
 • Мебелната промишленост;
 • ИТ сектора;
 • Електронни медии;
 • Списания

Юридически лица с нестопанска цел

Сдружения и фондации в областта на:

 • медицината;
 • здравеопазването;
 • културата;
 • спорта;
 • социално-благотворителните дейности.

Частни лица

Фирми с чуждестранно участие