Абонаментно обслужване

Съвременното високотехнологично пазарно общество налага принципи и правила в бизнеса, съществено различаващи се от обичайно приетите през различните етапи от развитието на човечеството. Високата концентрация на капитали в една и съща сфера на дейност, безпрецедентно жестоката конкуренция в производството и предлагането на продукти от един и същи вид от различни производители и търговци, изключително богатата база от знания, технологии, ресурси и възможности, които представляват фундаментални източници в началото на жизнения цикъл на даден продукт, изделие или услуга, са само малка част от факторите, които влияят върху състоянието на пазара в даден момент на дадено място. Тези, както и редица други икономически фактори, определят степента на трудност при навлизането и налагането на един икономически субект в определен индустриален сектор, както и неговата способност да се справи с конкурентите си и да се задържи стабилно в бизнеса.

За да успее един икономически субект да се наложи в бизнеса е необходимо той да бъде активен участник на пазара. Агресивното присъствие, обаче, е необходимо, но не и достатъчно условие за успех. Нужни са и други действия, които да му осигуряват не само добро навлизане и заемане на пазарна ниша, но също и адекватна и стабилна защита.

Един от основните приоритети на Адвокатско дружество „Бакалов  и партньори“ е подпомагането на българския бизнес за неговото утвърждаване на международния пазар и превръщането на България в сериозен и надежден партньор. Ще се радваме ако бихме могли да Ви бъдем полезни и да съдействаме за развитието на Вашата фирма.

За улесняване и ускоряване на процеса на решаването на проблемите на бизнеса Адвокатско дружество „Бакалов и партньори“ предлага абонаментно обслужване в различни правни области, в съответствие с нуждите и интересите на клиентите. Сключването на договор за абонаментно правно обслужване съществено спестява разходи, дава гаранция за бърза и адекватна реакция при възникване на необходимост от спешни мерки и увеличава доверието между клиентите и адвокатите.